หน้านี้ได้ถูกแปลโดยใช้ Google แปลภาษา ถ้าเป็นภาษาพื้นเมืองของคุณ -- กรุณาใช้เวลาในการแก้ไขความไม่ถูกต้อง : แนะนำการแปลที่ดีกว่า

Logo

support@furnituresoft-software.com
support@mebelsoft.com


ยูทิลิตี้เฟอร์นิเจอร์สำหรับ AutoCAD

ยูทิลิตี้ได้ฟรี

ดาวน์โหลดหนังยูทิลิตี้และการสาธิต.

รายละเอียดของคำสั่งควบคุมในสาธารณูปโภคเฟอร์นิเจอร์

mbox command (Flat part):
วาดรูปสี่เหลี่ยมจอแบนมีความหนาที่กำหนด (ความหนาจะถูกกำหนดโดยคำสั่งหรือปุ่ม mtolsh) คุณระบุจุดสองจุด (parallelepiped) รายการที่ถูกสร้างขึ้นในระนาบสองมิติที่สอดคล้องกับสูงสุดของช่อง โดยค่าเริ่มต้นความหนาของชิ้นส่วนที่มีค่าเท่ากับ 16 มม.

mbox2 command (Flat part XY):
วาดรูปสี่เหลี่ยมชิ้นแบนมีความหนาที่กำหนด (ความหนาจะถูกกำหนดโดยคำสั่งหรือปุ่ม mtolsh) คุณระบุจุดสองจุด รายการที่ถูกสร้างขึ้นในระนาบ XY โดยค่าเริ่มต้นของความหนา 16 มม. รายการ

munion (group union),msubtract (group subtract),mintersect (group intersect) commads:
สร้างยูเนี่ยนการลบหรือการตัดกันของแต่ละรายการที่เลือกโดยมีสำเนาเปลี่ยนตามระยะทางบาง การเปลี่ยนแปลงจะถูกกำหนดโดยสองจุด (รวมทั้งสำเนาการกระทำใน AutoCAD) มันจะสะดวกในการแก้ไขขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงความลึกของตู้และอื่น ๆ

mtolsh command (Flat part thickness):
ช่วยให้คุณสามารถระบุความหนาของชิ้นส่วนตามลำดับสำหรับคำสั่ง (ปุ่ม) mbox และ mbox2

mvirez command:
จะหักจากส่วนหนึ่งของชุดของทุกรายละเอียดของแต่ละชุดอื่น คุณต้องเลือกชุดของชิ้นส่วน, ตัดออกจากพวกเขาแล้วชุดของชิ้นส่วนที่ถูกตัด

mvirez2 command:
จะหักจากรายละเอียดแต่ละชุดรายละเอียดทั้งหมดว่ามีการข้าม คุณต้องเลือกชุดของชิ้นส่วนที่แกะสลักจาก

mplosh command: (Area):
คำนวณพื้นที่รายละเอียดทั้งหมด

mploshsel command:
คำนวณพื้นที่ของรายการที่เลือก

copyxy command:
สำเนารายละเอียดรวมทั้งสำเนาคำสั่ง แต่กะสามารถกำหนดได้เฉพาะในระนาบ XY

movexy command:
ย้ายรายละเอียดรวมทั้งย้ายทีม แต่กะสามารถกำหนดได้เฉพาะในระนาบ XY

mpoly command:
รวมเส้นและส่วนโค้งเป็นเส้นเดียว

mcopyarr command:
สำเนาตั้งอยู่ในส่วนเท่ากันระหว่างสองจุด ที่เป็นประโยชน์สำหรับการสร้างชิ้นส่วนที่เหมือนกันในช่วงปกติจากกัน ตัวอย่างเช่นในการจัดอย่างสม่ำเสมอตลอดความสูงของ 4 ชั้น, มีความจำเป็นต้องสร้างเท่านั้นที่ต่ำกว่าและระบุว่าชั้นวางเหล่านี้ยังคงต้อง 3 และอยู่อย่างเท่าเทียมกันระหว่างสองจุด

หน้านี้ได้ถูกแปลโดยใช้ Google แปลภาษา ถ้าเป็นภาษาพื้นเมืองของคุณ -- กรุณาใช้เวลาในการแก้ไขความไม่ถูกต้อง : แนะนำการแปลที่ดีกว่า